top of page

สวนแนวตั้ง  ตั้งใจสวน


สวนแนวตั้ง...ตั้งใจสวน


ในปัจจุบันรูปแบบสวนมความหลากหลาย เป็นไปตามความนิยมและสไตล์ของ

ตัวเอง รูปแบบหนึ่งที่เป็นที่นิยม และเป็นมิตรกับคนเมืองนั้น คือ “ สวนแนวตั้ง ” เนื่องด้วยพื้นที่ที่มีจำกัด และความต้องการความเป็นธรรมชาติที่อยู่ร่วมกับคนเมืองได้โลกพัฒนาอย่างรวดเร็ว เมืองขยายตัวมากขึ้นเร็วขึ้น ที่ดินมีราคาสูง ราคาเติบโตควบคู่ขนานความเจริญของเมืองโดยเฉพาะตามหัวเมืองใหญ่ๆ อาคารบ้านเรือนถูกสร้างขึ้นราวกับดอกเห็ด และด้วยข้อจำกัดด้านพื้นที่ใช้สอยดังกล่าว ทำให้พื้นที่สีเขียวถูกสร้างในแนวดิ่งมากขึ้น โดยมีทั้งใน และนอกอาคาร


“ ยิ่งการขยายตัวของความเจริญในเมืองมีมากเท่าไร

ยิ่งทำให้ผู้คนยิ่งโหยหาธรรมชาติมากยิ่งขึ้น”พื้นที่แนวราบที่เคยเป็นที่โล่งเคยเป็นสวน พื้นที่สีเขียว ลดน้อยลงทุกวันๆ สิ่งที่จะบรรเทาปัญหานี้ได้บ้าง คือ การทำอะไรบางอย่างเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ซึ่งแน่นอนว่า สวนแนวตั้ง ได้นำมาซึ่งการตอบโจทย์ กับปัญหาดังกล่าว

แล้วพื้นที่ส่วนไหนกันที่มีความเหมาะสมในการทำสวนแนวตั้ง โจทย์ดังกล่าวนี้ ภูมิสถาปนิกมักได้รับเป็นประจำ ซึ่งสวนแนวตั้งพื้นที่องค์องค์ประกอบที่มีความเหมาะสมคือ พื้นที่ระนาบแนวตั้ง ที่สามารถระบายน้ำและได้รับแสงแดดอย่างเหมาะสม โดยพื้นที่ดังกล่าวต้องสามารถยึดโครงสร้างสำหรับรองรับดิน โดยสามารถรับได้ด้วยโครงสร้างเดิม หรือ โครงสร้างใหม่ อันจะรองรับวัสดุปลูกได้


โดยการออกแบบที่เริ่มต้นจาก การจัดสรรพื้นที่สีเขียวให้เข้ากับคนเมือง ด้วยพื้นที่ที่มีจำกัดตอบโจทย์ของผู้คนในเมืองที่ต้องการมีสวน ช่วยลดอุณหภูมิภายในอาคาร ดักจับฝุ่น กรองฝุ่น ประหยัดพลังงาน และที่สำคัญยังช่วยในการบรรเทาปัญหาด้านฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เป็นปัญหายอดฮิตของคนเมืองปี 2562 อีกด้วย โดยการใช้ประโยชน์จากสร้างพื้นที่สีเขียวที่มีอยู่อยู่อย่างจำกัด แต่สามารถสร้างคุณประยชน์ ได้อย่างอนันต์


เมื่อ สวนแนวตั้ง มีประโยชน์ไม่น้อยขนาดนี้ หากใครหรือโครงการใดมีพื้นทีระนาบแนวตั้งหรือผนังโล่งๆแนะนำให้ประยุกต์การออกแบบสวนแนวตั้งให้เหมาะสมกับพื้นที่ ทำให้มีคุณค่าและมูลค่ากว่าที่เป็นผนังโล่งๆที่บางครั้งรับแสงอาทิตย์ส่องเก็บความร้อน เพียงเท่านี้ก็เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับตัวเราเองให้กับโลก ให้กับอนาคตของเราได้แล้วครับสวน...สบายสบาย

ToppLANDSCAPEดู 228 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page