งานออกแบบ ผสานทั้งศาสตร์และศิลป์ สร้างสรรค์ภายใต้

“ ความลงตัวที่แตกต่าง ” 

4.png

เกี่ยวกับเรา

1.png
3.png
4.png
ปุ่มline.png

บริษัท อนันต์ดี 66 จำกัด

    บริษัท อนันต์ดี 66 จำกัด   ก่อตั้งจากการรวมกลุ่มของภูมิสถาปนิก สถาปนิก นักจัดสวนผู้ชำนาญการ  ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานออกแบบ  วางผัง ด้านงานภูมิสถาปัตยกรรม งานรับเหมาภูมิทัศน์ ทั้งส่วนงาน Hardscape , Softscape   งานดูแลรักษาภูมิทัศน์ งานระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ  รับเหมาถมดินปรับพื้นที่ บริการจัดหาคนสวน โครงการจัดสรร รีสอร์ท โรงแรมคอนโด คอมมูนิตี้มอลล์ สำนักงาน นิติบุคคลอาคารชุดต่างๆ

   บริษัทฯ มุ่งเน้นความเป็นเลิศงานบริการด้านภูมิทัศน์ที่มีความเหมาะสมลงตัวกับรูปแบบสถาปัตยกรรม  โดยเฉพาะการสร้างมาตราฐานการบริการที่มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าตามโจทย์ที่ได้รับ งบประมาณที่เหมาะสม ราคาที่คู่ควรคุณภาพที่ดี สัมผัสคุณค่าของงานบริการได้เกิดความมั่นใจ และประทับใจในงานบริการของเราตลอดประสบการณ์ มากกว่า 15 ปี ของทีมงานที่สัมผัสติดตามนักจัดสวนชั้นนำของประเทศ กลั่นออกมาเป็นประสบการณ์ ที่ล้นไปด้วยคุณภาพ และการพัฒนางานบริการอย่างต่อเนื่อง เรามั่นใจและสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ดีเลิศอยู่เสมอ   

ตอบโจทย์
"ลงตัว ทุกสไตล์สวน"

ทีมงาน

มากประสบการณ์

    บริษัท มีทีมงานที่มีความพร้อมในด้านงานออกแบบและงานรับเหมาส่วนงานภูมิทัศน์ โดยทีมงานมีประสบการณ์ทั้งภายในองค์กร พันธมิตรระหว่างองค์กร  สถาปนิกและภูมิสถาปนิกที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพฯดังนั้น จึงมั่นใจในผลงานที่มีคุณภาพ  เราพร้อมจะพัฒนาอยู่สม่ำเสมอเพื่อเปลี่ยนแปลงและการเติบโตที่ยั่งยืนในโลกยุคปัจจุบันและอนาคต

พื้นหลังลายน้ำ.png
พื้นหลังลายน้ำ.png

ติดต่อ

ยินดีให้บริการค่ะ

7.png
8.png
9.png
1.png
11.png

นายณภัทร์  ศักดิ์อาธรทรัพย์

NAPATH  SAKARTHORNSUB

M.Director

สถาปนิก    ภสถ 9454

ภูมิสถาปนิก  ภภส 747

086 498 7166 

อาจารย์พิเศษ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นางสาวชัญญกร นำสวัสดิ์

CHANYAKORN  NAMSAWASDI

M.Director

Business Deverlopment

anandee66@hotmail.com

0947936166

นายอรรถ์ธพล  เลิศวีรนนทรัตน์

ATTAPON  LERTWIRANONTHARAT

ผู้ช่วยสถาปนิก / PM

anandee66@hotmail.com

d66group@gmail.com

0869604560

นายวิพล หงษาครประเสริฐ

WIPOL HONGSAKORNPRASERT

ผู้ช่วยสถาปนิก / Jr.Architect

anandee66@hotmail.com

d66group@gmail.com

0990914997

นางสาวเดือนเต็ม แสงสายจันทร์

DUENTEM SANGSAIJUN

Admin

anandee66@hotmail.com

d66group@gmail.com

6.png

นายณัฐวุฒิ เกลี้ยงแก้ว

NATTAWUT KLAINGKAEW

M. Digital Marketing

anandee66@hotmail.com

d66group@gmail.com

0874849258

(+66) 94 793 6166

8.png
9.png

D66Group : บริษัท อนันต์ดี 66 จำกัด

เลขที่ 8/10 ถนน รัตนาธิเบศร์

ตำบล เสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี 11140

ช่องทางติดต่ออื่นๆ

Divine / Detail / Development / Difference 
BUILT LANDSCAPE FOR U

58 Eakkachai  62 Eakkachai Rd.,  
Bangbon, Bangkok , Thailand  10150

Copyright By D66Group 2017

QR LINE