งานออกแบบ ผสานทั้งศาสตร์และศิลป์ สร้างสรรค์ภายใต้

“ ความลงตัวที่แตกต่าง ” 

เกี่ยวกับเรา

1.png
3.png
4.png
ปุ่มline.png

บริษัท อนันต์ดี 66 จำกัด

    บริษัท อนันต์ดี 66 จำกัด   ก่อตั้งจากการรวมกลุ่มของภูมิสถาปนิก สถาปนิก นักจัดสวนผู้ชำนาญการ  ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานออกแบบ  วางผัง ด้านงานภูมิสถาปัตยกรรม งานรับเหมาภูมิทัศน์ ทั้งส่วนงาน Hardscape , Softscape   งานดูแลรักษาภูมิทัศน์ งานระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ  รับเหมาถมดินปรับพื้นที่ บริการจัดหาคนสวน โครงการจัดสรร รีสอร์ท โรงแรมคอนโด คอมมูนิตี้มอลล์ สำนักงาน นิติบุคคลอาคารชุดต่างๆ

   บริษัทฯ มุ่งเน้นความเป็นเลิศงานบริการด้านภูมิทัศน์ที่มีความเหมาะสมลงตัวกับรูปแบบสถาปัตยกรรม  โดยเฉพาะการสร้างมาตราฐานการบริการที่มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าตามโจทย์ที่ได้รับ งบประมาณที่เหมาะสม ราคาที่คู่ควรคุณภาพที่ดี สัมผัสคุณค่าของงานบริการได้เกิดความมั่นใจ และประทับใจในงานบริการของเราตลอดประสบการณ์ มากกว่า 15 ปี ของทีมงานที่สัมผัสติดตามนักจัดสวนชั้นนำของประเทศ กลั่นออกมาเป็นประสบการณ์ ที่ล้นไปด้วยคุณภาพ และการพัฒนางานบริการอย่างต่อเนื่อง เรามั่นใจและสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ดีเลิศอยู่เสมอ   

ตอบโจทย์
"ลงตัว ทุกสไตล์สวน"

ทีมงาน

มากประสบการณ์

    บริษัท มีทีมงานที่มีความพร้อมในด้านงานออกแบบและงานรับเหมาส่วนงานภูมิทัศน์ โดยทีมงานมีประสบการณ์ทั้งภายในองค์กร พันธมิตรระหว่างองค์กร  สถาปนิกและภูมิสถาปนิกที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพฯดังนั้น จึงมั่นใจในผลงานที่มีคุณภาพ  เราพร้อมจะพัฒนาอยู่สม่ำเสมอเพื่อเปลี่ยนแปลงและการเติบโตที่ยั่งยืนในโลกยุคปัจจุบันและอนาคต

ติดต่อ

ยินดีให้บริการค่ะ

นายณภัทร์  ศักดิ์อาธรทรัพย์

NAPATH  SAKARTHORNSUB

M.Director

สถาปนิก    ภสถ 9454

ภูมิสถาปนิก  ภภส 747

086 498 7166 

อาจารย์พิเศษ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นางสาวชัญญกร นำสวัสดิ์

CHANYAKORN  NAMSAWASDI

M.Director

Business Deverlopment

anandee66@hotmail.com

0947936166

นายอรรถ์ธพล  เลิศวีรนนทรัตน์

ATTAPON  LERTWIRANONTHARAT

ผู้ช่วยสถาปนิก / PM

anandee66@hotmail.com

d66group@gmail.com

0869604560

นายวิพล หงษาครประเสริฐ

WIPOL HONGSAKORNPRASERT

ผู้ช่วยสถาปนิก / Jr.Architect

anandee66@hotmail.com

d66group@gmail.com

0990914997

นางสาวเดือนเต็ม แสงสายจันทร์

DUENTEM SANGSAIJUN

Admin

anandee66@hotmail.com

d66group@gmail.com

นายณัฐวุฒิ เกลี้ยงแก้ว

NATTAWUT KLAINGKAEW

M. Digital Marketing

anandee66@hotmail.com

d66group@gmail.com

0874849258

(+66) 94 793 6166

D66Group : บริษัท อนันต์ดี 66 จำกัด

เลขที่ 8/10 ถนน รัตนาธิเบศร์

ตำบล เสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี 11140

ช่องทางติดต่ออื่นๆ

Divine / Detail / Development / Difference 
BUILT LANDSCAPE FOR U

58 Eakkachai  62 Eakkachai Rd.,  
Bangbon, Bangkok , Thailand  10150

Copyright By D66Group 2017

QR LINE