1.jpg

งานออกแบบ ผสานทั้งศาสตร์และศิลป์ สร้างสรรค์ภายใต้

“ ความลงตัวที่แตกต่าง ” 

4.png

เกี่ยวกับเรา

1.png
3.png
4.png
ปุ่มline.png

    บริษัท อนันต์ดี 66 จำกัด   ก่อตั้งจากการรวมกลุ่มของภูมิสถาปนิก สถาปนิก นักจัดสวนผู้ชำนาญการ  ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานออกแบบ  วางผัง ด้านงานภูมิสถาปัตยกรรม งานรับเหมาภูมิทัศน์ ทั้งส่วนงาน Hardscape , Softscape   งานดูแลรักษาภูมิทัศน์ งานระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ  รับเหมาถมดินปรับพื้นที่ บริการจัดหาคนสวน โครงการจัดสรร รีสอร์ท โรงแรมคอนโด คอมมูนิตี้มอลล์ สำนักงาน นิติบุคคลอาคารชุดต่างๆ

   บริษัทฯ มุ่งเน้นความเป็นเลิศงานบริการด้านภูมิทัศน์ที่มีความเหมาะสมลงตัวกับรูปแบบสถาปัตยกรรม  โดยเฉพาะการสร้างมาตราฐานการบริการที่มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าตามโจทย์ที่ได้รับ งบประมาณที่เหมาะสม ราคาที่คู่ควรคุณภาพที่ดี สัมผัสคุณค่าของงานบริการได้เกิดความมั่นใจ และประทับใจในงานบริการของเราตลอดประสบการณ์ มากกว่า 15 ปี ของทีมงานที่สัมผัสติดตามนักจัดสวนชั้นนำของประเทศ กลั่นออกมาเป็นประสบการณ์ ที่ล้นไปด้วยคุณภาพ และการพัฒนางานบริการอย่างต่อเนื่อง เรามั่นใจและสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ดีเลิศอยู่เสมอ   

ตอบโจทย์
"ลงตัว ทุกสไตล์สวน"

ทีมงาน

มากประสบการณ์

    บริษัท มีทีมงานที่มีความพร้อมในด้านงานออกแบบและงานรับเหมาส่วนงานภูมิทัศน์ โดยทีมงานมีประสบการณ์ทั้งภายในองค์กร พันธมิตรระหว่างองค์กร  สถาปนิกและภูมิสถาปนิกที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพฯดังนั้น จึงมั่นใจในผลงานที่มีคุณภาพ  เราพร้อมจะพัฒนาอยู่สม่ำเสมอเพื่อเปลี่ยนแปลงและการเติบโตที่ยั่งยืนในโลกยุคปัจจุบันและอนาคต

พื้นหลังลายน้ำ.png
7.png
8.png
17676.jpg
1.png

นายณภัทร์  ศักดิ์อาธรทรัพย์

NAPATH  SAKARTHORNSUB

M.Director

สถาปนิก    ภสถ 9454

ภูมิสถาปนิก  ภภส 747

086 498 7166 

อาจารย์พิเศษ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นางสาวชัญญกร นำสวัสดิ์

CHANYAKORN  NAMSAWASDI

M.Director

Business Deverlopment

projects@anandee66.com

anandee66@hotmail.com

0947936166

นายอรรถ์ธพล  เลิศวีรนนทรัตน์

ATTAPON  LERTWIRANONTHARAT

ผู้ช่วยสถาปนิก / PM

Attapon@anandee66.com

0869604560

นายศดิศ พุฒซ้อน

Sadid Phutson

ผู้ช่วยสถาปนิก / Jr.Architect

sadid@anandee66.com

0801913668

พื้นหลังลายน้ำ.png
80083.jpg

นางสาวรัตนา ปู่โต

Rattana Pooto

Purchase

info@anandee66.com

0944279866

7.png

(+66) 94 793 6166

8.png
9.png

D66Group : บริษัท อนันต์ดี 66 จำกัด

เลขที่ 8/10 ถนน รัตนาธิเบศร์

ตำบล เสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี 11140

ช่องทางติดต่ออื่นๆ

QR LINE

Divine / Detail / Development / Difference 
BUILT LANDSCAPE FOR U

BG-_dows.png
พี่แบงค์.jpg

นายเจษฏา เผือกอำไพร

JATSADAH PEUKAMPHAI

ผู้ช่วยสถาปนิก / PM

Jatsadah@anandee66.com

0952516329

พี่แป้ง.jpg

นางสาวอรอุษา หะนิลนี

ONUSA HANINNEE

Admin

info@anandee66.com

acc_d66@anandee66.com

0622842666