งานรับเหมาภูมิทัศน์

1.png
ปุ่มline.png
3.png

รับประกันผลงานเพื่อสร้างความประทับใจ

งานรับเหมาภูมิทัศน์

    งานรับเหมาภูมิทัศน์ ทำหน้าที่ก่อสร้างงานภูมิทัศน์ตามรายการที่ภูมิสถาปนิกออกแบบ เขียนแบบ  โดยมีแบบก่อสร้างรายการประกอบแบบต่างๆ ที่ใช้ในการอ้างอิงปริมาณงานวัสดุ งานค่าแรง และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

    วัสดุพืชพันธุ์ เช่น  ไม้ยืนต้น  ไม้พุ่ม  ไม้คลุมดิน เป็นต้น พันธุ์ไม้ต่างๆเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่ให้ความรู้สึกร่มรื่น นุ่มนวลและอบอุ่น ส่วนเติมเต็มในงานภูมิสถาปัตย์

งาน Softscaoe ( วัสดุพืชพันธุ์ )

งาน Hardscape  ( สิ่งก่อสร้างในสวน )

    พื้น ลาน ชาน  บ่อน้ำ บ่อปลา  เป็นต้น งานที่มีการออกแบบตามโจทย์ของลูกค้า  ไม่ว่าจะเป็น ระแนง  โรงจอดรถ  ศาลา  ส่วนประกอบเหล่านี้ล้วนมีความเชื่อมโยงของงานภูมิทัศน์ที่เพิ่มความสวยงามและเหมาะสมให้กับพื้นที่

Divine / Detail / Development / Difference 
BUILT LANDSCAPE FOR U

58 Eakkachai  62 Eakkachai Rd.,  
Bangbon, Bangkok , Thailand  10150

Copyright By D66Group 2017