1.jpg

เรื่องพื้นพื้น....ที่ไม่พื้น


พื้นฐานงานพื้นในงานภูมิทัศน์ มีการออกแบบที่หลากหลายรูปแบบ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ที่เห็นจะคำนึงถึงการใช้สอยเป็นหลักควบคู่ไปกับการเลือกใช้วัสดุที่นำมาประยุกต์ตกแต่ง เช่น ไม้ หิน ซีเมนต์ ไฟเบอร์ และอื่นๆ เป็นต้น นอกจากพื้นเป็นประโยชน์ใช้สอย ตามหน้าที่ของพื้นแล้วที่รองรับน้ำหนักต่างๆแล้ว เรื่องความงามของพื้นก็เป็นสิ่งสำคัญ เพราะสเปซพื้นนั้นๆได้เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์ตามแต่ละสไตล์ของสวนที่เติมเต็มการใช้สอยเสมือนเป็นตัวเชื่อมมิติของสเปซให้เติมเต็มกับสวน ตัวอย่างนึงที่จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับพื้น คือ มีเจ้าของบ้านหลังใหญ่โครงการหรู มีบ้านและบริเวณสวนที่มีต้นไม้ใหญ่ร่มรื่น

ออกไปไปตามครึ้มกลางวันแสงแดดส่องผ่านลงมายังพื้นหญ้าน้อยมาก หญ้าที่ปลูกเป็นหญ้ามาเลย์ ที่เคยเขียวขจีแต่เวลาผ่านไปเริ่มเห็นความแหว่งความไม่เขียวของพื้นหญ้าเพิ่มขึ้นทุกวันๆแลมองดูมิงามตานัก เมื่อมีปัญหาเช่นนี้จึงเกิดปุจฉาว่าเราควรทำอย่างไรกับปัญหานี้ดี?

1.ปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรม หรือหญ้าตายก็เปลี่ยนใหม่ ไม่กลัวเปลือง 2 รื้อหญ้าเดิมปูหญ้าเทียม จะได้เขียวๆตลอดๆดูแลรักษาน้อย แต่ไม่ได้อารมณ์ 3 ตัดแต่งทรงพุ่มไม้ยืนต้นให้แสงแดดลอดส่องมาพอเพียงเพื่อให้หญ้าได้รับแดด