top of page
  • รูปภาพนักเขียนD66

สวนทางตะวันออก


สวนทางตะวันออก

สวนจีนการจัดสวนกำเนิดขึ้น 2000- 3000 ปีก่อนคริสต์ศตวรรษอิทธิพลทางความเชื่อ วัฒนธรรมที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนานมั่นคงที่ว่า “มนุษย์ เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ” และยังมีความเกี่ยวพันกับ กวีนิพนธ์ ปรัชญาและจิตรกรรมของจีน การเขียนภาพจีนซึ่งเว้นที่ว่างเพื่อให้ผู้ชมจินตนาการส่วนที่เหลือ


ต้นไม้ เชิงสัญลักษณ์

บัว ในความเชื่อ ขงจื้อถือว่าเป็นตัวแทนของ “ ผู้ที่เหนือกว่า” ภาษาจีน ออกเสียงคล้ายคำว่า รวมกันดังนั้น ดอกบัวจึงเป็นสัญลักษณ์ของ มิตรภาพบัวลัทธิเต๋า เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของความเป็น อมตะศาสนาพุทธเป็นฐานรองนั่งของพระพุทธเจ้า และเป็นสัญลักษณ์ของการหลุดพ้น

ต้นสน ไม้ยืนต้น เขียวตลอดปี เปลือกลำต้นแสดงความเก่าแก่ เป็นสัญลักษณ์ของความอยู่รอด ความมั่นคง

ไผ่ ความเชื่อขงจื้อ เป็นสัญลักษณ์ของสุภาพบุรุษที่โอนอ่อนผ่อนตาม

สวนบ้าน เมืองซูโจว

บรรยากาศเน้นความร่มรื่น ปลูกต้นไม้ ไม่เป็นแถว ไม่เป็นระเบียบ การเลือกใช้ต้นไม้ตามบริเวณและตั้งชื่อศาลาตามจุดเด่น เช่น - ศาลาบัว บรรยากาศเน้นไม้น้ำ กอบัว - ศาลาชมจันทร์ เน้นมุมมองโล่งไม่อยู่ในดงไม้ - ศาลาชมดอกไม้ เน้นไม้ดอก ไม้มีกลิ่นหอม เป็นต้น


สวนญี่ปุ่นวัฒนธรรม ของชาวญี่ปุ่นได้รับอิทธิพลจากจีน รวมถึงการจัดสวนหินการจัดสวนญี่ปุ่นได้รับการพัฒนาจนกลายเป็นรูปแบบหรือความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะซึ่งผสมผสาน ศิลปะ วัฒนธรรม วิทยาการ ปรัชญาแฝง สัญลักษณ์นอกจากนี้ได้นำศาสนาพุทธนิกาย เซน ( ZEN buddis) ดึงจิตวิญญาณและสุนทรียภาพความงามทางธรรมชาติ ผสานเข้าด้วยกันการสร้างสวนแบบนามธรรมเพื่อนำทางไปสู่การหลุดพ้น อันเป็นที่มาของภูมิทัศน์แบบแห้ง (Dry Landscape) ใช้หิน กรวด และทราย สีขาวและดำ สร้างสวนเพื่อสื่อถึงดินแดนอุดมคติ โดยยึดแนวทางการลดทอนรายละเอียดต่างๆ จนเหลือแต่แก่นแท้ทั้งของสวนเอง และของจิตวิญญาณของผู้ที่เข้าไปทำสมาธิในสวน พื้นที่อันจำกัดจึงไม่ใช่อุปสรรคในการสร้างบรรยากาศแห่งการหลุดพ้น หากแต่หัวใจของสวนแบบเซน คือการเข้าใจถึงแก่นแท้ขององค์ประกอบที่ซ่อนอยู่ในองค์ประกอบของสวนสวนแบบเซนที่มีชื่อเสียงอย่างมาก คือ สวนวัดเรียวอันจิ (Ryoan-ji) แห่งเมืองเกียวโต คาดว่าสร้างครั้งแรกในปี 1430 และปรับปรุงใหม่ในปี 1488 สวนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าถูกล้อมด้วยกำแพงสองด้านและอีกสองด้านเป็นส่วนของอาคารซึ่งใช้นั่งชมสวน ตัวสวนเองสร้างเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของดินแดนในอุดมคติ ซึ่งมีที่มาจากตำนานเก่าแก่ที่เล่าถึงเกาะแห่งความเป็นอมตะ ประกอบด้วยพื้นกรวดสีขาวถูกคราดเป็นเส้น ก้อนหินสิบห้าก้อนถูกจัดวางเป็นห้ากลุ่ม มอสและตะไคร่น้ำเป็นสัญลักษณ์ของป่าอันสมบูรณ์


เมื่อรู้จักชนิดและที่มาที่ไปของสวนแบบตะวันออกในระดับเบื้องต้นแล้ว ก็จะทำให้เดินต่อได้ไม่ยาก และเลือกได้ชัดเจนว่า ต้องการสวนแบบไหน อย่างไร สิ่งที่สำคัญในการจัดสวนให้สวยและอยู่ได้นานไม่ใช่ความเก่งของคนออกแบบหรือนักจัดสวน แต่เป็นเจ้าของสวนที่จะต้องคอยดูแลรักษาสวนของตนอย่างดีและสม่ำเสมอ ประเภทของสวนที่เลือกอาจบอกความชอบว่าคุณชอบอะไร แต่สภาพความสมบูรณ์ของสวนในระยะยาวจะอธิบายได้ดีเยี่ยมว่า คุณเป็นคนแบบไหน

ดู 76 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page