ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้้ำ

May 18, 2019

                 พื้นฐานงานพื้นในงานภูมิทัศน์ มีการออกแบบที่หลากหลายรูปแบบ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ที่เห็นจะคำนึงถึงการใช้สอยเป็นหลักควบคู่ไปกับการเลือกใช้วัสดุที่นำมาประยุกต์ตกแต่ง เช่น ไม้ หิน ซีเมนต์ ไฟเบอร์ และอื่นๆ เป็นต้น นอกจากพื้นเป็นประโยชน์ใช้สอย ตามหน้าที่ของพื้นแล้ว...

April 15, 2019

สวนแนวตั้ง...ตั้งใจสวน 

               ในปัจจุบันรูปแบบสวนมความหลากหลาย เป็นไปตามความนิยมและสไตล์ของ

ตัวเอง    รูปแบบหนึ่งที่เป็นที่นิยม และเป็นมิตรกับคนเมืองนั้น คือ  “ สวนแนวตั้ง ”  เนื่องด้วยพื้นที่ที่มีจำกัด และความต้องการความเป็นธร...

July 13, 2018

               ภูมิทัศน์ หรือ ภูมิสถาปัตยกรรม เป็นสาขาหนึ่งในหมวดงานสถาปัตยกรรม  เป็นวิชาชีพเฉพาะในด้านงานออกแบบสิ่งแวดล้อมภายนอก  (Environmental Design)  หรือการจัดองค์ประกอบต้นไม้ ความงามทางธรรมชาติ และพื้นที่สีเขียวให้สอดคล้อง กับง...

4 ดี  ประหยัดดี / คุ้ม ดี / สะดวกดี  / ต้นไม้ดี     

Please reload

 
 
  • Facebook
  • YouTube
  • Pinterest
  • Instagram