Divine / Detail / Development / Difference 
BUILT LANDSCAPE FOR U

58 Eakkachai  62 Eakkachai Rd.,  Bangbon, Bangkok , Thailand  10150

Copyright By D66Group 2017

ส่วนงานออกแบบ

บริษัท อนันต์ดี 66 จำกัด ให้บริการด้านงานออกแบบภูมิทัศน์ โดยมี

สถาปนิก,ภูมิสถาปนิกและนักจัดสวน  ผู้มีประสบการณ์ มากกว่า 15 ปี 

Heading 2

ส่วนงานบริการออกแบบ

       การให้คำปรึกษาเบื้องต้น กรณีปรึกษาผ่าทางทางอีเมลหรือ Line@                " @D66group " ไม่มีค่าใช่จ่าย  โดยท่านสามารถส่งข้อมูลโจทย์ความต้องการเบื้องต้น  ขนาดพื้นที่หน้างาน  วัสดุพืชพันธุ์ที่ต้องการพิเศษ  รูปภาพหน้างานจริงและที่สำคัญคือโจทย์ความต้องการ......มาช่องทางไหนก็ได้ที่สะดวกค่ะ  พิจารณาการทำงาน 3 เรื่อง

 คือ

                       ระยะเวลา | งบประมาณ |  คุณภาพ 

       หากมีการเข้าสำรวจพื้นที่งาน  บริษัทฯคิดค่าสำรวจ ประมาณ 500 - 1500 บาท (ขึ้นอยู่กับระยะทาง) บริษัทฯ จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับโจทย์ และจัดทำเอกสาร เสนอราคา ให้ทางผู้ว่าจ้างพิจารณา  ค่าสำรวจ จะนำมาเป็นส่วนลด เมื่อว่าจ้างบริษัทฯ

ขั้นตอนการทำงาน